Kvinno fakta rättigheter historia

Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. I och utanför hemmet, i krig och fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade. I vissa länder är diskriminering av kvinnor inskriven i lagen. Kring mitten av 1900-talet blev det lättare för kvinnor att ha barn och samtidigt förvärvsarbeta. 1939 förbjöds arbetsgivare att avskeda kvinnor som blivit gravida eller som skulle gifta sig. Mödrahjälp, moderskapspenning (från 1955) och barnbidrag (1948) betalades ut till mammorna. I köken installerades elspisar, kylskåp och andra hushållmaskiner som gjorde hemarbetet snabbare och ... Under 1960-talet skedde många förändringar i samhället. I USA kämpade medborgarrättsrörelsen för de svartas rättigheter, och kvinnorörelsen tvingade fram ökad jämställdhet mellan könen. Denna samhällsförändring påverkade även historieforskningen. Från att merparten av forskningen inriktat sig på att studera de större historiska händelserna och dess aktörer så kom nu ... Omkring 3,9 miljoner flickor köns­stympas varje år världen över. UNICEF arbetar för att stoppa det här grova brottet mot barns rättig­heter. Vid 1800-talets början var kvinnor hårt styrda och hade inga rättigheter. Hon fick inte ärva, var inte myndig, hade ingen rösträtt och fick inte äga egendom. Industrialismen och nya politiska uppfattningar kom under 1800-talets gång att långsamt förändra samhället. Kvinnor tog plats i arbetslivet och mot slutet av seklet hade många rättigheter vunnits. M en det var trots det möjligt för kvinnor att nå maktpositioner och några av medeltidens mest betydelsefulla personer var kvinnor, till exempel drottning Margareta och den heliga Birgitta. Det fanns juridiska skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnan kunde i början av medeltiden inte ärva. Detta förändrades längre fram och man kan se att flera kvinnor ärvde hus och jord.

Exempel på olika brott och straff i Sverige Mitt Liv Mina Val Mänskliga rättigheter - inte i Sverige? Samhällskunskap - YouTube Om Prides historia och hemliga kärlekspar vid sekelskiftet - Nyhetsmorgon (TV4) Frukostseminarium: Hur kan en kärleksfull Gud? Om helvetet och kristen lära

Kvinnor under medeltiden Historiska Museet

  1. Exempel på olika brott och straff i Sverige
  2. Mitt Liv Mina Val
  3. Mänskliga rättigheter - inte i Sverige?
  4. Samhällskunskap - YouTube
  5. Om Prides historia och hemliga kärlekspar vid sekelskiftet - Nyhetsmorgon (TV4)
  6. Frukostseminarium: Hur kan en kärleksfull Gud? Om helvetet och kristen lära
  7. Hur kvinnorna fick rösträtt i Sverige - YouTube

Den här filmen berättar hur kvinnor fick rösträtt i Sverige. Du får veta mer om de organisationer och människor som kämpade för den allmänna rösträtten, men ... I den här föreläsningen så berättar jag vilka olika typer av bortt man kan begå i Sverige och vilka straff som eventuella kan bli aktuella. Jag gör också en sorts sammanställning i slutet ... Nyhetsmorgon i TV4 från 2017-08-01: Hela Stockholm har förvandlats till en enda stor folkfest i och med Pride-paraden, men hur har kampen för lika rättigheter sett ut genom åren? Vi har med ... Mänskliga rättigheter - inte i Sverige? ... Covid-19 / Myter och fakta - Myths and facts 4,866 views. ... En resa genom vår demokratis historia - Duration: 2:46. Sveriges riksdag 3,049 views. Susanna Udvardi och Angelica Bäckström, Freezonen, Brottsoffer och Kvinno/Tjejjouren sydöstra Skåne. 240 000 personer lever under hedersförtryck i Sverige, främst barn och ungdomar. I Malmö ... Få teologiska frågor väcker så starka känslor som läran om helvetet. Under den senaste tiden har frågan debatterats livligt både i Sverige och utomlands. Bland annat orsakade Rob Bells bok ... Ekonomins historia del 1 by Marcus Henriksson. ... Barnkonventionen och barnens rättigheter i samhället ... Fakta om Sverige ( Saker som kan vara bra att känna till ) by Marcus Henriksson.