Petition mot barnäktenskap

Av Olle Ljungbeck Visst pågår det sedan 2006 ett folkbrott mot svenska folket. De skyldiga är regeringar och riksdag (exkl Sverigedemokraterna, SD). Deras folkbrott inte endast tangerar de brott som såväl nazisterna som kommunisterna utförde utan är i dag fullt jämförbara med vissa av dessa. De innebar bl att man 'förvisade' den etniska befolkningen från vissa… Ian Wachtmeister I Sverige tycks många tro att vi klarat oss undan krigens fasor genom vår neutralitetspolitik. Tänk så bekvämt att resonera så. Och så fel. Under andra världskriget klarade vi oss genom att vara undfallande för att inte säga utpräglat fega, när vi ömsom gick Hitlers ärenden, ömsom de allierades och inte minst Stalins… Rättegången UAE 94 handlade om 94 personer som 2011 undertecknat en petition till statschefen för ökad demokrati och som enligt statsåklagaren påstods ha planerat en sammansvärjning mot federationens regering. Alla var medlemmar i al-Islah (betyder reform), som enligt statsåklagaren var MB:s förlängda arm. Ett seminarium i Brahestad 24–25 maj om framtida energialternativ för Pyhäjoki dryftade saken. Och över 170 internationella medborgarfora från 79 länder hade i maj 2019 överlämnat en petition mot kärnkraft till riksdagen där de uttalade sig mot kärnenergiutvecklingen i Finland. Den sammanfattar problemen i fyra punkter: (Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap, RIKSDAGEN (Nov. 21, 2018).) Under the new provisions marriages that were conducted when one or both parties were underage will be recognized only after both parties turn eighteen and if motivated by synnerliga skäl (extraordinary reasons). …exakt, eller kanske mer nationaliteter om man ska vara petnoga… Det är i alla fall ofta otroligt roligt och befriande, och enligt den nya svenska allas-lika-värde-doktrinen djupt rasistiskt… det är för resten rätt förvånande att inte Rosanna Dinamarca eller Kitimbwa Sabuni startat en petition mot det där än. Barnäktenskap: Inga barn ska vara gifta i Sverige, varken officiellt eller inofficiellt. Det ska råda totalförbud mot barnäktenskap med kännbara konsekvenser för den som bryter mot lagen. Familj: Behovsanpassad utbildning: Utbildning ska i högre grad behovsanpassas. Utbildning: Bensinskatt: Priset på bensin och diesel vid pump ska sänkas. Koran brändes i Rinkeby – utreds som hets mot folkgrupp 10/09/2020; Reaktioner: ”Dagen som statsministern kom ut som rasist” 10/09/2020; Barnäktenskap kan bli tillåtet i Somalia 10/09/2020; Dambergs undanflykt om klanerna: ”Polisen har inte varit närvarande” 10/09/2020; Mindre än 40 procent av Sveriges invånare i arbete 10/09/2020 Uppdatering 20.4.2020 I samband med corona-krisen har röster höjts för att ge i första hand ungdomarna med tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier amnesti. Från aktivister och organisationer framhålls att en sådan måste gälla alla som kommit som ensamkommande barn. Facebookgruppen och hemsidan med samma namn som detta upprop har bytt namn för att kunna omfatta även ... Konferensen var kontroversiell redan innan den gick av stapeln, och en petition om att stoppa den hade samlat 6000 underskrifter. Anledningen var inte minst att en av de inbjudna talarna var Nader Abu Anas som gjort sig känd för att påstå att kvinnan skall underkasta sig mannen, och att våldtäkt inom äktenskapet är legitimt.

Monicas tankesmedja: juli 2019